Oplatí sa objednať Private Internet Access, alebo dáva väčší zmysel Hide.Me VPN Free? Preklepli sme si obe VPN, pričom konečné skóre je 8,8/10 vs 6,4/10.

více v článku...

Rýchlosť pripojenia PIA verzus Hide Me VPN Free, kto lepšie sviští?

Rýchlosť sťahovania (download) a nahrávania (upload) dát je asi najdôležitejší parameter, platí to aj o Private Internet Access a Hide.Me Free VPN.

Priemer downloadu pri prvej VPN dosiahol 101 Mb/s, priemerný výsledok druhej VPN bol 4 Mb/s. Private Internet Access tak je o 97 Mb/s rýchlejšie ako Hide Me VPN Free.

Z meraní vyplynulo, že priemerný upload u PIA činil 91 Mb/s. Hide.Me Free VPN sme namerali upload 15 Mb/s, kvôli tomu je o 76 Mb/s pomalší.

Zisťovali sme tiež priemernú rýchlosť odozvy, pri prvej VPN bola 11 ms. Konkurenčné HideMe VPN Free laboratórium nameralo 217 ms. Pre rýchlosť odozvy platí, že nižšia hodnota je výhodnejšia, teda Private Internet Access bola o 206 ms lepšie.

Priebežné skóre Private Internet Access : Hide Me Free VPN je 7/10 – 3/10.

Dokáže Private Internet Access odblokovať Netflix?

Dostatočná rýchlosť je kľúčová pre odblokovanie zahraničného Netflixu, PIA toto zvláda. Na odblokovanie väčšinou postačí spustiť VPN a vybrať krajinu, Hide Me VPN Free Netflix odomknúť nevie.

Vďaka VPN je možné sledovať aj blokované YouTube videá, pričom Hide Me Free VPN túto zručnosť má. Druhá z porovnávaných VPNek funkciu odblokovania videí na YouTube má.

Ďalšími dôležitými funkciami VPN je multi-hop pripojenie, ochrana DNS a sieťové tunelovanie. Napríklad Private Internet Access poskytuje ochranu pred vyzradením DNS a HideMe VPN Free napr. zahŕňa funkciu whitelistingu.

Pri funkciách VPN je tak skóre 10/10 vs. 8/10.

Prekoná konkurenciu Private Internet Access v počte serverov a ponuke krajín?

Príliš málo serverov môže byť predzvesťou nízkej rýchlosti, PIA spravuje 35400 serverov. V katalógu Hide Me VPN Free sme sa dopočítali 1000 serverov. Prvá z dvojice tak udáva o 34400 viac .

Ďalším dôležitým parametrom je počet krajín, ktorý u Hide Me VPN Free počas písania článku bol 190. Druhá porovnávaná VPN ponúka 78, čo je o 74 viac. V tomto porovnaní tak víťazí.

Dôležitý je aj počet zariadení, ktoré môžu VPN súčasne používať a ktorých PIA vie 10. HideMe Free VPN v jeden moment povolí pripojiť 1 zariadenia. Parametre ďalších služieb nájdete v článku najlepšie VPN.

Aké platformy podporuje Private Internet Access a aké ponúka Hide Me Free VPN?

Podporované zariadenia patria medzi najdôležitejšie parametre pri výbere VPN, Private Internet Access zvládne Android OS a pokrýva zariadenie s operačným systémom iOS. Hide Me Free VPN iPhone ochráni, prístroje s OS Android zvládne chrániť.

Za zmienku stoja aj informácie o sídle VPN, pretože tamojšou legislatívou sa riadi prípadné zdieľanie informácií o užívateľoch s políciou. Private Internet Access sídli v USA. Druhá porovnávaná VPN má pôvod v Malajzii.

Rozhranie Private Internet Access nebola lokalizovaná v slovenskom preklade, Hide.Me Free VPN slovensky lokalizovaná nie je.

V známkovaní platforiem dosiahla Private Internet Access skóre 10/10, Hide Me Free VPN získala 8/10.

Cena v akcii Private Internet Access vs. Hide Me VPN Free

Hide.Me VPN Free možno zaobstarať za darmo, predplatné druhé z VPN môžete mať od 1,79 € mesačne. Výsledná známka za pomer ponúkaných funkcií a ceny je 7/10 pre prvú a 10/10 pre druhú porovnávanú VPN.