Zažít ve vztahu nevěru není nic příjemného a spousta párů se z takové události už nevzpamatuje. V rámci vztahových problémů je nevěra nejčastěji řešený problém a patří k těm nejvíce zraňujícím. O tom, jak lze zmírnit následky nevěry, hovoří psychoterapeutka Miriam Kotrusová. 

Jaké vztahové problémy vznikají po nevěře?

Musíte se připravit na to, že překonání nevěry a nalezení důvěry bude nějaký čas trvat. K tomuto vztahovému problému se vážou negativní emoce, pocit zklamání, zrady a přirozené je, že v páru dojde ke ztrátě důvěry. Podváděný může navíc ztratit sebevědomí a jeho hodnota ve vlastních očích klesá. 

„Partnerská krize je velmi často odrazem toho, že jeden z partnerů není ve vztahu spokojený a naplnění svých potřeb tak hledá mimo vztah,“ říká psychoterapeutka Miriam Kotrusová, která se vztahovými problémy zabývá. 

A lze díky psychoterapii zachránit každý vztah? To sice žádný odborník zaručit nemůže, ale přesto zbývá mnoho možností, jak toho dosáhnout. Partneři musí začít komunikovat, díky takovému zlepšení ve sdílení mohou po čase otevřeně řešit problémy a hledat řešení vztahových problémů. 

Psychoterapie Praha poskytne klientovi bezpečný prostor 

Podle Miriam Kotrusové z Psychoterapie Praha je důležité na začátku terapie ujasnit základní věci, tedy, jaké mají partneři potřeby a očekávání ve vztahu. Častokrát má dvojice tendence vidět pouze problémy na straně svých partnerů.

 „V bezpečném a podporujícím terapeutickém prostředí, kde psychoterapeut klienta nekritizuje a neodsuzuje, se klient může začít věnovat tomu, čím on sám přispěl ke vzniku partnerské krize. Ve vztazích k druhým platí, že pokud se člověku podaří změnit alespoň něco na svém chování, druhá strana na to postupem času zareaguje také změněným postojem,“ dodává Kotrusová. 

Individuální psychoterapie je také řešení I když je nevěra záležitostí dvou, lze v tomto případě využít i individuální psychoterapii. Ta vede klienta k lepšímu poznání sebe sama, vnímání svých stinných stránek a přijímání vnitřních konfliktů s pochopením. Výsledkem je, že si člověk ujasní, co vlastně v partnerském vztahu hledá a potřebuje. Individuální psychoterapie nevede vždy k vyřešení partnerské krize, ale k možnosti hlubšího náhledu na sebe, své vztahy a tím i tím i na svůj život.