Mikrofón definujeme ako zariadenie určené na nahrávanie zvuku. Ponuka výrobkov je v tomto sortimente pomerne široká. Ako a podľa čoho vybrať ten najvhodnejší?

více v článku...

Podľa čoho vybrať najlepší mikrofón

V princípe je hlavnou úlohou každého mikrofónu premenu akustického signálu na elektrický signál. Najčastejšie sa mikrofón využíva na pódiové vystúpenia. Okrem profesionálnej sféry však môže nájsť uplatnenie aj pri streamovaní hier, ďalej aj pri videokonferenciách či nahrávaní podcastov.

Práve účel využitia mikrofónu by pre vás pri jeho výbere mal byť smerodajný. So správne vybraným zariadením sa vám bude hovoriť pohodlne, nebudete musieť byť nadmerne hlasní a protistrana vás spoľahlivo a čisto začuje. Rozhodne je tiež nežiaduce, aby kvalitný mikrofón zachytával šum či iné zvuky z najbližšieho okolia.

K základným parametrom tak jednoznačne patria:

  • smerová charakteristika
  • citlivosť alebo tiež útlm/zosilnenie
  • frekvenčná charakteristika

Smerová charakteristika

Smerová charakteristika vyjadruje citlivosť mikrofónu na uhle, ktorý zaujíma akustická os mikrofónu so zdrojom. Prakticky tak tento parameter určuje, z akého smeru as akou citlivosťou mikrofón zvuk sníma. Niektoré mikrofóny tak zvuk snímajú iba spredu, iné aj zo strán.

Citlivosť alebo útlm (zosilnenie)

Citlivosť mikrofónu definujeme ako pomer výstupného napätia mikrofónu a akustického tlaku, ktorý toto napätie vybudil. Intenzita tlaku pôsobiaceho na membránu zodpovedá hodnote 1 Pa. Citlivejší mikrofón v praxi dokáže snímať rôznorodé spektrum zvukov z väčšej vzdialenosti. Čo je do určitej miery žiaduce, ale citlivosť by nemala byť prílišná.

Frekvenčná charakteristika

Frekvenčná charakteristika stanovuje rozsah prenášaného pásma akustických signálov. Ide o závislosť výstupného napätia mikrofónu na frekvencii. Prakticky tak predurčuje, ako dobre budú mikrofóny schopné snímať basy a výšky. Žiaduce je pokryť pásmo v rozsahu, ktoré je rozlíšiteľné aj pre ľudský sluch.