Stret so zverou počas jazdy je vždy nečakaný a častokrát nebezpečný. Keďže zvieratá sa neriadia pravidlami cestnej premávky, môžu sa svojvoľne vybrať na hlavnú cestu, čím vytvoria prekážku pohybujúcim sa vozidlám. Ako zostať v bezpečí a vyhnúť sa zrážke s divou zverou?

více v článku...

Kedy dochádza ku kolíziám s voľne žijúcimi zvieratami?

Vo všeobecnosti je dôležité poznať faktory, ktoré ovplyvňujú správanie zvierat. Informovanosť Vás povedie k lepšiemu pochopeniu toho, kde, kedy a prečo sa divá zver vyskytuje v blízkosti cesty. Zvieratá sú aktívne dvadsaťštyri hodín denne počas celého roka, avšak existujú špecifické časy, kedy sa zvyšuje pravdepodobnosť kolízií. V ktorej časti dňa by ste nemali podceňovať ostražitosť? Svitanie a súmrak sa považujú za časy s vysokým počtom kolízií vozidiel s voľne žijúcimi zvieratami. Nielen, že v tejto časti dňa je hladina svetla nepostačujúca, ale zver je zároveň najviac aktívna.

Pokiaľ ide o ročné obdobie, radí sa sem leto. Prelom júla a augusta je totiž čas srnčej ruje. Na cestách sa zvyšuje riziko stretu so srncom, ktorý dokáže bezhlavo utekať za srnou (aj do rozbehnutej cestnej premávky) alebo so srnkou, utekajúcou pred samotným srncom. Medzi špecifické časti Slovenska, kde najčastejšie dochádza k nehodám sa radí:

·        Okolie Detvy

·        Zvolen

·        Rimavská Sobota

·        Lučenec

·        Horná Nitra

·        Považie a ďalšie rizikové úseky

Stret so zverou podľa ročných období

Na jar, kedy dochádza k zazelenaniu okolitej vegetácie pozdĺž ciest, sa tento čerstvý zdroj potravy stáva lákadlom pre mnohé druhy zvierat. Buďte opatrní a berte do úvahy, že ide o jedno z najrizikovejších období v roku. Pri okrajoch ciest tiež môžete nájsť neskúsené mláďatá, ktoré sa narodili počas jari. Pohyb zvierat cez leto spôsobuje napríklad horúce počasie, znižujúce dostupnosť potravy. Výnimkou nie sú ani lesné požiare, vzniknuté dôsledkom nadmerného sucha a tepla. Zatiaľ čo letná ruja patrila srncom, jeseň sa pripisuje jelenej ruji. Jelenia ruja predstavuje obzvlášť veľké nebezpečenstvo, spojené s nevypočítateľným a agresívnym správaním. Jeleň patrí medzi najväčší druh voľne žijúcej raticovej zveri a zrážka s jeho približne dvesto-kilovou váhou môže skončiť nešťastne.

Keď cez zimu stúpne vo vyšších nadmorských výškach hladina snehu, niektoré zvieratá sa začnú presúvať cez miesta, ktoré zahŕňajú aj cestnú premávku. Soľ na cestách tiež priťahuje rozličné živočíchy – keď sa dostanú na povrch ciest, ich schopnosť pohybu dokáže byť značne obmedzená, kvôli nahromadenému snehu v dôsledku pluhovania. Ako môžete vidieť, každé ročné obdobie so sebou prináša riziko. Obozretnosť je teda určite na mieste. Čo však robiť, keď k zrážke dôjde?

Havarijné poistenie ako pomoc pri zrážke so zverou

Ako vodič by ste mali vedieť, že podľa zákona nesmiete manipulovať so zrazenou lesnou zverou, pretože týmto úkonom by ste sa dopustili pytliactva. Z Vašich povinností vyplýva kontaktovanie polície – tá zavolá príslušný poľovnícky revír. Po tom, čo vykonáte všetky úlohy spojené so zákonom, je potrebné sústrediť sa na vzniknuté škody na vozidle. Poistenie auta v tomto prípade nadobúda dôležitý význam. Aj keď PZP (PZP = povinné zmluvné poistenie) pokrýva škody na cudzom vozidle vzniknuté Vašim zapríčinením, nevzťahuje sa na stret so zverou.

Poistenie auta v podobe PZP je určené na krytie dopravných nehôd a menších škodových udalostí. Na druhú stranu havarijné poistenie Vám pomôže aj pri zrážke so zverou. A hoci je havarijné poistenie dobrovoľné, pri zvýšenom počte voľne pohybujúcich zvierat by ste sa mali zamyslieť nad jeho uzatvorením. Na stret so zverou sa totiž môžete precízne pripraviť, no nie vždy mu zabránite – z tohto dôvodu nepodceňujte význam havarijného poistenia.