Účinné ochladzovanie vzduchu

Adiabatické chladenie predstavuje ekologický spôsob ochladzovania vzduchu založený na princípe odparovania vody. Voda v tomto prípade funguje ako prírodné chladivo, ktoré pri vyparovaní získava teplo zo vzduchu, ktorý tým pádom ochladzuje.

Táto účinná metóda dokáže ochladiť vzduch v interiéri a zabezpečiť tak vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov aj počas horúcich dní.

Zdravé pracovné prostredie

Nie je to však len teplota vzduchu, vďaka čomu dokáže adiabatický chladič vytvoriť ideálne pracovné prostredie. Pri adiabatickom chladení sa v interiéri niekoľkokrát za hodinu vymení vzduch za čerstvý a filtrovaný, čím je zaistená vysoká kvalita vzduchu. Na rozdiel od bežných klimatizačných jednotiek tak vzduch nerecykluje a neostáva v priestore.

Bez rizika nákazy

Vzduch navyše neobsahuje aerosóly, vďaka čomu nevzniká riziko kontaminácie vodnou baktériou Legionella. Túto baktériu je možné vdýchnuť práve v podobe aerosólov. Legionella napáda predovšetkým pľúca a môže byť príčinou vzniku zápalu pľúc. Aj preto je eliminácia rizika nákazy touto baktériou jednou z výhod adiabatického chladenia, ktorou prispieva k bezpečnejšiemu pracovnému prostrediu.

V prospech adiabatického chladenia hovorí aj fakt, že ako chladivo je použitá iba voda. Adiabatické chladenie je preto nielen efektívny a ekonomicky výhodný, ale aj zdravotne nezávadný spôsob ochladzovania priestorov. Zdravé pracovné prostredie a optimálne podmienky navyše priaznivo ovplyvňujú výkon zamestnancov.