Gastro vybavenie v ekologickejšej verzii, ako napríklad riad z pšenice či bagasy, je šetrnejšie k prírode, prináša konkurenčnú výhodu i dobrý pocit.

Modrá planéta nám dáva prostredníctvom prírodných katastrof čoraz častejšie najavo, že takýmto spôsobom už ďalej žiť nemôžeme. Konzumný spôsob života a ľudská ľahostajnosť spôsobujú, že uhlíková stopa ľudstva sa zvyšuje.

Našťastie, veľa jednotlivcov, rodín a podnikov si uvedomuje, že zmeny musia prísť od nich. O udržateľnosť sa snažia aj reštaurácie – nakupujú ekologické gastro zariadenie a čistiace prostriedky, šetria energiami a vodou, pokrmy pripravujú zo sezónnych a lokálnych potravín a disponujú vlastnými kompostárňami.

více v článku...

Eko gastro vybavenie: aké má výhody?

Ak sa chcete v udržateľnosti zasa o krôčik posunúť správnym smerom, zamerajte sa na používanie eko produktov. Dobrú službu vám preukážu taniere z cukrovej trstiny alebo pšenice, 3-dielne menuboxy z bagasy alebo drevené príbory. Pri upratovaní využite ekologickejšie čistiace prostriedky, kompostovateľné či recyklovateľné vrecia na odpad.

Prečo sa oplatí používať eko gastro vybavenie?

Je šetrnejšie k prírode

Jednou z najpodstatnejších výhod eko produktov je to, že ich používaním znižujete uhlíkovú stopu svojej reštaurácie. Spravidla sú vyrobené z recyklovaných materiálov  a na ich výrobu je potrebné menšie množstvo surovín i energie. Takisto nie je nutné použiť surové zdroje ako ropu. Je veľký rozdiel, či v reštaurácii používate menuboxy z bagasy, teda vyrobené z odpadu vznikajúceho pri spracovaní cukrovej trstiny, alebo uprednostníte box na jedlo z polypropylénu.

Ekologické obalové materiály sú rozložiteľné a kompostovateľné. Môžeme uviesť aj niekoľko príkladov. Taký riad z bambusu je kompostovateľný a rozloží sa do 3 – 6 mesiacov. Gastro vybavenie z cukrovej trstiny sa v priemyselnej kompostárni rozloží do 2 mesiacov, riad z bioplastov PLA a CPLA do 3 mesiacov a z pšeničných otrúb do 1 mesiaca.

Ak to porovnáte s plastovým gastro vybavením, to je síce recyklovateľné, ale často končí na skládkach a znečisťuje životné prostredie.

Za zmienku stojí aj to, že využívaním kompostovateľných eko produktov vrátite pôde to, čo vám dáva v podobe kvalitného kompostu.

Je netoxické

Ďalším problémom plastových produktov je, že sú napríklad zdrojom ftalátov. Tie sa do nich pridávajú kvôli zlepšeniu ich vlastností, napríklad pevnosti či pružnosti. Napríklad také ftaláty vo fľašiach sa môžu pôsobením slnečného žiarenia uvoľňovať do nápojov.

Zaujímavé sú aj výsledky štúdie odborníkov z Univerzity Georga Washingtona z roku 2018. Renomovaní odborníci zistili, že tí, ktorí konzumovali pokrmy v reštauráciách, kaviarňach či rýchlom občerstvení, mali až o 35 % vyššie hladiny ftalátov ako ľudia stravujúci sa doma. Aj tu platí, že všetkého veľa škodí. Ftaláty sú z hľadiska zdravia nebezpečné kvôli tomu, že sa nachádzajú v množstve produktov dennej spotreby.

Výsledky tohto výskumu môžu byť motiváciou aj pre majiteľov reštaurácií. Ekologické gastro vybavenie nie je zdrojom toxínov ani alergénov. Je zdravotne nezávadné. 

Prispieva k budovaniu imidžu udržateľnej reštaurácie

Aj v ekonomicky náročnejších obdobiach existuje početná skupina zákazníkov, ochotná priplatiť si za dobrú vec. Na jednej strane sú eko produkty finančne náročnejšie, na druhej strane vám pomôžu budovať dobré meno, prostredníctvom nich zvýšite povedomie o svojom podniku u zákazníkov a najmä získate veľa tých lojálnych, ochotných podporiť vás v dobrej veci.

Povedzte svojim zákazníkom o vašich krokoch smerom k udržateľnosti. Nechajte ich vybrať si konkrétne eko produkty a zapojte ich do tohto procesu. Napríklad k donáške jedla pridajte kartičku o tom, že menubox patrí do kompostu, popíšte jeho výhody a vyzvite zákazníkov k podobným krokom. Spustíte reťazovú reakciu, ktorá pomôže Zemi i vášmu podniku.