Recyklovať by dnes malo byť samozrejmosťou. Dostupnosť modrých kontajnerov na papier je vynikajúca. V obciach, kde nie sú, je samozrejmosťou zber do modrých vriec. Kto recykluje, minimalizuje zmesový odpad často na 10 %. Práve papierový odpad patrí medzi najobjemnejšie. Pozrite sa, ako ho triediť.

Vytriediť sme dnes schopní väčšinu odpadu z papieru. Len málo papierového odpadu sa nedá opätovne použiť a teda recyklovať. Recyklácia papiera je možná 5 až 8-krát. Nie je na tom rovnako dobre ako sklo či kovy, ktoré je možné recyklovať donekonečna, napriek tomu technológie pokročili a recyklovať je dnes možné už aj obaly od vajíčok. To prednedávnom možné nebolo.

více v článku...

Aký papier sa dá recyklovať?

Do triedené ho odpadu patrí rozhodne čistý papier. Nesmie byť znečistený napríklad tukom či voskom, nehodí sa sem teda voskovaný papier na pečenie. Naopak sem patria noviny, časopisy, letáky, katalógy a kancelársky papier. Nič z toho nemusíte zbavovať kovových sponiek. Patria sem tiež papierové obálky, tašky, listy, pohľadnice a samozrejme kartónové obaly. Ani u nich sa nemusíte trápiť s odstraňovaním PVC lepiacich pások. Recyklačné technológie si s nimi poradia.

Čo do papierového triedeného odpadu naopak nepatrí?

Nedávajte sem nielen znečistený, ale ani mokrý papier. Nepatria sem žiadne použité hygienické potreby, ani plienky. Nevyhadzujte sem obaly od mäsa, nápojové kartóny ani obaly od masla.

Najprv papier použite viackrát v domácnosti

Nevyhadzujte papier po jednom použití. Naučte sa ho v domácnosti zužitkovať viackrát, a až následne ho dajte do triedeného odpadu. Rôzne letáčiky a časopisy môžu deti zužitkovať pri kreatívnej činnosti. Podobne rúrky od toaletného papieru. Na ich vyhodenie je čas. Učte papier šetriť a následne triediť už svoje deti. Dajte im vedľa pracovného stolu samostatný kôš na papier. Ideálne taký, kde sa papier nepokrčí. Aj tie najmenšie zbytky, napríklad od farebného papiera, sa dajú ešte opakovane použiť pri tvorení.